Parodontológia 2

Parodontológia 2-img

Parodontológia 2

Nová odborná publikácia predstavuje najnovšie poznatky slovenských a zahraničných autorov z oblasti prevencie a liečby parodontu a zubov. Prináša aj najnovší koncept švajčiarskych vedcov a zubných lekárov tzv. Guided Biofilm Therapy. V jednotlivých kapitolách sú popísané najnovšie nástroje a prístroje používané v zubnom lekárstve na ošetrenie parodontu a zubov, princípy používania nástrojov, prístrojové ultrazvukové skejlery, základné a najnovšie typy koncoviek na ošetrenie implantátov, citlivých zubov, zásady ich správneho používania, správne používanie prístroja na airpolišing a periopolšing, výber vhodného prášku podľa typu ošetrenia, údržba, manažment práce pri odstraňovaní nánosov, postup a ergonómia pri skejlingu, vyšetrenie a diagnostika orálnych nánosov, typy poškodenia zubov a parodontu, bielenie zubov, motivácia a inštruktáž podľa veku a stavu orálneho zdravia, koncept guided biofilm therapy, systém a techniky čistenia zubov, pomôcky na ústnu hygienu. Určená je pre zubných lekárov, dentálnych hygienikov a študentov zubnej medicíny a dentálnej hygieny